Základní kurz aqua-aerobiku

Kurz je určen pro zájemce, kteří nevlastní žádné instruktorské oprávnění. Po absolvování základního kurzu může absolvent vést hodiny na dohodu o provedení práce.

Učební plán – Základní kurz 75 hodin

Obecná část

 • anatomie
 • fyziologie tělesných cvičení
 • zásady první pomoci
 • výživa a hygiena
 • pedagogika a psychologie osobnosti trenéra
 • teorie a didaktika aqua aerobiku
 • hygienické zásady
 • právní problematika
 • sportovní marketing

Speciální část

 • metodika aqua aerobiku
 • specifika aqua aerobiku
 • organizace aqua aerobiku
 • příprava cvičebních programů
 • kineziologie tělesných cvičení
 • práce s hudbou a hudebně pohybové vztahy
 • věkové zvláštnosti a pohybové schopnosti

Formy zkouškových požadavků

Teoretická zkouška

 • písemný test z anatomie, fyziologie, aqua aerobiku a první pomoci
 • úspěšnost testu 75%

Metodický výstup

Prokázat schopnost vést lekce aqua aerobiku

Praktická zkouška

 • uplavání 100 m v daném časovém limitu 2:20
 • prokázat požadovanou pohybovou úroveň
 • splnění 100% docházky

Po absolvování základního kurzu obdržíte osvědčení o absolvování základního kurzu aqua-aerobiku v rozsahu 75 hodin. Toto osvědčení Vás opravňuje ke cvičení na dohodu o provední práce.