Lektoři

102

Ing. Šárka Radičová

hlavní lektor a zakladatel akreditovaného školícího systému ČŠAA

specializace výuky:
kineziologie tělesných cvičeni, praktická cvičení a sestavování cvičebních programů v aqua aerobiku, práce se sporttestry, práce s hudbou, teorie aqua aerobiku a jeho specifika


137Ing. Jana Tomášová

lektor ČŠAA

specializace výuky:
kineziologie tělesných cvičeni, praktická cvičení a sestavování cvičebních programů v aqua aerobiku, práce se sporttestry, práce s hudbou, teorie aqua aerobiku a jeho specifika


27Mgr. Lucie Kasíková

lektor ČŠAA

specializace výuky:
plavecké styly, sestavování cvičebních programů v aqua aerobiku, anglické nazvosloví134Lucie Schützová

lektor ČŠAA

specializace výuky:
fyziologie tělesných cvičení, praktická cvičení a sestavování programu pro zdravotně oslabené klienty, děti, těhotné a matky po porodu, porehabilitačni programy


032Bc. Simona Tomečková

lektor ČŠAA

specializace výuky:
sportovní marketing, právní problematika – obchodní právo, problematika v oblasti uzavírání smluv, učetní a daňová práva, povinosti v aqua aerobiku


Mgr. Marie Novotná

psychologie, andragogika, pedagogika

specializace výuky:
psychologie a pedagogika sportu, komunikace, práce a jednani s klienty, psychologie osobnosti, showmanship


Ing. Rostislav Suchánek

sponsoring, problematika sportovního marketingu

specializace výuky:
hlavní revizor pro dodržování podmínek služeb v aqua aerobiku


Ing. Petr Havlíček, Mgr. Radek Mirovský

výživa a hygiena

specializace výuky:
spravné stravovací návyky, principy spravné výživy a rovnováha živin, zvlaštnosti potřeb jednotlivých skupin cvičících, hodnocení výživového stavu, vyhodnocování jídelníčku, počítačové zpracovaní


MUDr. Hana Novotná, Karolína Láchová

anatomie, fyziologie, první pomoc

specializace výuky:
interna, anatomie človeka, fyziologie aplikovaná do sportovního tréninku, spotřeba kalorií, TF


Ing. Eva Veselá, Vlasta Remišová

lektor ČŠAA, instruktor a trenér plavání

specializace:
plavecké styly