Kontakt

AHOP FUN s.r.o.
Soběšice 25E
644 00  Brno

IČO: 634 820 61

DIČ: CZ 63482061

č.ú.: 214 689 5379 / 0800 ČS

email: info@ahopfun.cz
Telefon: 777 231 534