IK DIPLOM AQUA AEROBIK V ROZSAHU 21 hodin

BŘEZEN 2011
Helena Čecháčková
Helena Oklešťková
Eliška Richterová
Simona Krylová
Petra Klimková
Karina Znamenáčková

LISTOPAD 2011
Ilona Grežďová
Petra Boháčková
Ludmila Kovářová
Zuzana Hrabovská

KVĚTEN 2012
Michaela Gerychová
Eva Hermanová
Zuzana Rybáčková

ČERVENEC 2012
Andrea Klečková
Vlasta Nováková

SRPEN 2012
Radka Hrbková
Ladislava Kocandová
Tereza Kovaříková
Šárka Ulrichová