DK DIPLOM V ROZSAHU 150 hodin

BŘEZEN 2010
Anna Červinková
Markéta Švíková
Svatava Volšíčková
Simona Šabatková
Lucie Mercová