DIPLOM TANCE VE VODĚ

DUBEN 2010
Iva Svojšová
Daniela Wiesnerová
Nikola Puchmajerová
Petra Luptáková
Alena Skřivánková
Jana Machová
Ing. Natálie Součková
Mgr. Dita Kejzlarová
Mgr. Lucie Kasíková
Lenka Jirušková
Mira Bednářová
Markéta Švíková
Bc. Lenka Jarkovská