DIPLOM LATINO DANCE VE VODĚ

KVĚTEN 2011
Leona Holubová
Andrea Podlipská
Jana Šunková
Magdalena Stavinohová
Jana Bastlová
Tereza Skuhrová
Věra Kuželová
Dana Vachatová
Gabriela Jahodová
Martina Bláhová
Ivana Vrablcová
Lucie Kasíková
Martina Holíková
Anežka Valová
Lenka Škodová

ŘÍJEN 2011
Naděžda Hradilová
Alice Břízová
Petra Klimková
Andrea Přikrylová