DIPLOM AQUA ČINKY

LISTOPAD 2008
Tatiana Moravcová
Jaroslava Kapounová
Martina Chvalovská
Martina Holíková
Milena Chytilová
Lenka Vondráčková
Nataša Kohlerová
Vladimíra Bartlová
Eva Rýdlová

ŘÍJEN 2009
Andrea Kopačková
Adéla Váverková
Jitka Knápková
Klára Fabíková
Lenka Silberhornová
Gabriela Jahodová
Petra Luptáková

BŘEZEN 2011
Ilona Holečková
Naděžda Hradilová
Alice Břízová
Eva Veselá
Milena Chytilová