Intenzívní kurz aqua-aerobiku

Intenzívní kurz aqua aerobiku je určen všem zájemcům, kteří vlastní již certifkát instruktora aerobiku, fitness, body and mind v minimálním rozsahu základního kurzu (75hodin).

Intenzívní kurz aqua aerobiku je určen všem zájemcům, kteří vlastní již certifkát instruktora aerobiku, fitness, body and mind, pro rehabilitační pracovníky, zdravotníky, pro absolventy vysokých a vyšších odborných škol tělovýchovného typu.
Kurz slouží k rozšíření znalostí do oblasti vodního prostředí, jak pracovat s klienty ve vodním prostředí, jak vést lekce aqua aerobiku a hlavně jak předcvičovat. Po absolvování kurzu je zájmce schopný kvalitně odvést lekci aqua aerobiku.


Náplň kurzu:

Teoretická část:

- teorie a didaktika aqua aerobiku
-  metodika aqua aerobiku
– specifika aqua aerobiku
– hygienické zásady
– pedagogicka a psychologie osobnosti instruktora aqua aerobiku

Praktická část:
- organizace aqua aerobiku
– příprava cvičebních programů
– kineziologie tělesných cvičení
– nácvik základních prvků
– věkové zvláštnosti a pohybové schopnosti
– první pomoc, plavání

Specifické požadavky:
- dobrý zdravotní stav
– 100% docházka


Intenzívní kurz je zakončen diplomem o dané specializaci.