Doškolující kurz aqua aerobiku

Kurz slouží k rozšíření znalostí a k získání živnostenského oprávnění pro obor Poskytování tělovýchovných služeb v oblasti aqua-aerobiku.

Učební plán – doškolující kurz

Obecná část

 • sporttestry a jejich využití při lekcích aqua aerobiku
 • deskriptiva cvičebních ploch
 • programový projekt aqua aerobiku
 • výživa specifických skupin – těhotné, zdravotně oslabené, děti, sportovci
 • sponzoring, sportovní marketing
 • aqua aerobik specifických skupin – děti, těhotné, zdravotně oslabení, senioři
 • právní problematika
 • anglické názvosloví teorie

Speciální část

 • metodika aqua aerobiku – anglické názvosloví
 • příprava cvičebních programů pro pokročilé cvičence
 • kineziologie tělesných cvičení specifických skupin
 • práce se specifickými pomůckami pro lekce aqua aerobiku

Formy zkouškových požadavků

Teoretická zkouška

 • Sestavení pilotního projektu s aqua aerobikem
 • Typový scénář projektu

Praktická zkouška

 • Předvést vytvořený typový scénář
 • splnění 100% docházky

Absolvováním celého kurzu v rozsahu 150 hodin obdržíte diplom „INSTRUKTOR AQUA-AEROBIKU“, který Vás opravňuje vést lekce aqua-aerobiku v rámci živnostenského oprávnění – Poskytování tělovýchovných služeb v oblasti aqua-aerobiku.